09143833672

میاندواب، خیابان 24 متری، جنب آموزشگاه حمایت، بن بست شهید مختاریان

فروشگاه همه روزه باز است. از ساعت 8 صبح تا 8 شب!